Menu

BROEK-festival

zie hieronder voor exacte uren
BROEK is een uniek en gloednieuw festival in het provin­ciaal domein Vrijbroek­park in Mechelen. Deze 90-jarige natuur­pracht met drassige ondergrond vormt het decor voor een...
PROGRAMMA 21 juni 2019 

The Sea Within - Voetvolk / Lisbeth Gruwez
20 uur - 60 minuten

Nu Lisbeth Gruwez haar ‘triptiek van het extati­sche lichaam’ heeft voltooid – de interna­ti­o­nale succes­voor­stel­lingen It’s going to get worse and worse and worse, my friend, AH/HA en We’re pretty fuckin’ far from okay – wil ze radicaal van koers veranderen.

Drek - Maja Wester­veld* 
22.30 uur - 70 minuten

's Nachts ben ik naar een Ikeafi­liaal gegaan
en daar heb ik mijn leven nagespeeld in een modelwo­ning.
Ik speelde dat al mijn spullen een vaste plek hadden 
en dat mijn bed was opgemaakt. 
Voor ik ging slapen ben ik in een bad gaan liggen
maar er kwam geen water uit de kraan
dus toen heb ik me maar weer aangekleed.

De volgende dag ben ik naar mijn huis gegaan om te kijken naar de vrouw die sinds kort aan mijn keuken­tafel zit. 
Met twee dezelfde sokken aan en een kopje cappuc­cino. 
Ik wilde weleens weten hoe ze het er vanaf brengt in de eenentwin­tigste eeuw.
Nou. Ik moet zeggen.
Niet slecht.


PROGRAMMA 22 juni 2019

Ain't done much healing - Peter Seynaeve
15 uur - 30 minuten (+ 16, 18 en 19u)

Ain't done much healing openbaart de sluime­rende poëzie die aanwezig is in de dingen die ons omringen. In dit theatrale ritueel toont Peter Seynaeve ons de kracht van suggestie en verbeel­ding. Hij vertraagt en verdiept onze waarne­ming door banale objecten een betekenis te geven die hun onmiddel­lijke waarde overstijgt. Door subtiele ingrepen, onverwachte combina­ties en rituele handelingen komen ze tot leven. In een intieme setting voor vijftien mensen ontstaat zo een ontroe­rend verhaal over verlies en loslaten.

We Were The Future - Meytal Blanaru
17 uur - 60 minuten

In een fel verlichte gemeen­schap­pe­lijke ruimte ontdekken we een trio van dansers. En een gitarist die aan de rand van het podium langge­rekte noten begint te spelen. Het uitgangs­punt van We Were The Future is een jeugdher­in­ne­ring die diep begraven ligt in het lichaam van Meytal Blanaru. Ze groeide op in een Israëlische kibboets in Israël. Fragmenten van deze jeugd - van een sterk georga­ni­seerd gemeen­schaps­leven - duiken jaren later, nu Blanaru als volwas­sene in Brussel woont, opnieuw op.

The Sea Within - Voetvolk / Lisbeth Gruwez
20 uur - 60 minuten

Nu Lisbeth Gruwez haar ‘triptiek van het extati­sche lichaam’ heeft voltooid – de interna­ti­o­nale succes­voor­stel­lingen It’s going to get worse and worse and worse, my friend, AH/HA en We’re pretty fuckin’ far from okay – wil ze radicaal van koers veranderen.

Court of Choice part I: PLAY - Liesa Van der Aa & One Trick Pony
21.30 uur - 90 minuten 

Met Court of Choice part I – PLAY gommen Liesa Van der Aa & One Trick Pony de grenzen tussen tekst, beeld en muziek weg. Het is een tot in het detail uitgeschreven muzikale tennis­wed­strijd voor drie acteurs, strijk­kwartet en percussie waar 1 onschul­dige passant de rol van scheids­rechter krijgt toegewezen. Deze creatie op een tennis­veld lijkt wel op maat van het Vrijbroek­park gemaakt!
23.30 uur - Drek - Maja Wester­veld* (70 min)

Er is qua duurtijd geen overlap tussen de voorstel­lingen. Alle combina­ties zijn dus mogelijk.*Deze voorstel­ling vervangt Phantasmopolis van Abattoir Fermé, die initieel was geprogram­meerd. Houders van een ticket voor Phantasmopolis kunnen daarmee ook bij Drek terecht. Wens je je ticket toch om te ruilen of terug te vorderen, contac­teer dan onze ticket­balie via info@nona.be of 015 20 37 80.TicketsGulzige festival­gan­gers kiezen resoluut voor de BROEKpas*.

Voor slechts € 55 pikt u alle 5 voorstel­lingen mee. Ook bij 4 BROEKvoor­stel­lingen doet u er uw voordeel mee. Tijdig reserveren is sowieso aangewezen en goedkoper dan aan de kassa:

Basisprijs per voorstelling VVK: € 15
Basisprijs per voorstelling kassa: € 18

* De BROEKpas is strikt persoon­lijk.